Včelaření je radost

Červen 2012

Chovatelský den

5. června 2012 v 18:36

Včelařská základní organizace v Humpolci uspořádala chovatelský den, který se konal u přítele Krejčího. Ve svém včelím hospodářství má okolo 40 včelstev a je vzorným chovatelem matek. V současné době rozchovává od inseminovaných matek přítele Hrabáka a Havlína. Jedno ze stanovišť má přímo u rodinného domu, kde nám ukázal, jak připravit takzvaný startér pro chov matek. Pro startér používá dřevěnou bednu příslušného rozměru, která má větrání.


Do startéru vloží jeden rámek zásobní, pylový, souš s vodou a smetou se do něj mladé včely, které dobře krmí nalarvené larvičky. Bedna se uzavře víkem, aby včely nemohly odletět. Potom jsme přešli k samotnému larvení. Přítel Krejčí si připravil rámek s matečníkovými miskami, do kterých dal kapičku mateří kaše rozředěné vodou. Vybral od inseminované matky plemenný materiál, pokud možno tmavší rámek, aby byly nejmladší larvičky dobře vidět.
Pomocí světla, lupy a přelarvovací lžičky vybíral co nejmenší larvičky, které vkládal do mateřích misek s kaší.Po nalarvení série vložil rámek do předem připraveného startéru, kde se ponechá dva dny.Včely tyto matečníky krmí mateří kaší a vystaví voskový základ. Potom se rámek přeloží do chovného včelstva nad mateří mříž do medníku. Včelstvo, které má chovat larvy budoucích matek, musí být silné, aby mohlo dobře krmit sérii larviček. Desátý den od nalarvení jsou matečníky zralé. Matečníky musíme rozdělit do připravených oddělků, oplodńováčků. Jinak nastane situace, že se některá matka vylíhne a ostatní matky v matečnících zabije. Na této fotce jsou vidět krásné zralé matečníky.


Přítel Krejčí chová matky v rozděleném nástavku po třech plástech se společným dnem. Samozřejmě matky ani včely se nesmí dostat k sobě. Česna má směrovaná na strany a dopředu. Posledním bodem této akce bylo značení matek pomocí acetonové barvy a opalitu s číslem. Letos používáme žlutou.Hodně záleží na hustotě barvy, aby matce nezatekla mezi hlavu a hruď. Připravíme se dřevěnou tyčku o velikosti obyčejné tužky, do které zapíchneme z každé strany špendlík s kovovou hlavičkou. Nejdříve se namočí špendlíková hlavička do barvy a nanese se na hruď matky, potom přimáčkneme navlhčenou druhou špendlíkovou hlavičku na opalit a ten přeneseme a přitiskneme na připravenou barevnou kapku na matce.
Chvilku necháme označení zaschnout a pak můžeme matku pustit zpět do oddělku.Chov matek

3. června 2012 v 21:39
První přelarvení provádím každoročně kolem 1. května. Na této fotce je rámek s plemenným materiálem. Uprostřed jsou již starší a větší larvičky. Kolem nich jsou mladší larvičky a vajíčka. Dále je vidět vybíhající dělniční plod. Na tomto rámku jsou všechna stádia vývoje dělničního plodu. K přelarvení používám půldenní larvičky.


K larvení používám plastové mateční misky, do kterých dávám kapku vodou rozředěné mateří kašičky. Tu získám z rojových matečníků. Larvičky z plástu přendávám pomocí přelarvovací lžičky do těchto misek. Nalarvenou sérii vložím do připraveného chovného včelstva.


Zde je detail misky z nalarvené série.Larvičky na larvení odebírám od matek z vyšších chovů, které kupuji. Ve svém chovu jsem již zkoušel matky od přátel Havlína, Hrabáka, Janouška a v poslední době od přítele Cimaly z Jeseníků. Matky od posledně jmenovaného vytvářejí na zimu silná včelstva a dobře zimují v drsnějších klimatických podmínkách. Jarní rozvoj těchto matek je bouřlivý, a proto jsou včelstva schopna plně využít jarní snůšku.
Existuje několik variant, jak si vychovat novou včelí královnu. Všechny způsoby mají své výhody a nevýhody. Zpočátku jsem choval matky v malých dřevěných oplodňováčcích. Od tohoto způsobu chovu matek jsem odstoupil, protože byl problém přidat novou samotnou matku do včelstva. Úspěšnost přidání byla nízká. Vše záviselo na stavu včelstva, do kterého se přidávala, a také na časovém období. Později jsem začal chovat matky v plemenáčích a oddělcích. Plemenáče mám vyrobené ze styroduru, který má výborné izolační vlastnosti. Toho využívám, při raném chovu matek, protože v období na začátku května jsou venkovní teploty kolísavé. V noci mohou být i přízemní mrazíky. Do plemenáče dávám po jednom rámku pylovém, plodovém a zásobním, do kterého nastříkám vodu. Po rozmístění plemenáčů na místa přidávám zralé matečníky.


Za tři až pět dnů provádím kontrolu vylíhnutí matek. Je-li matečník vylíhlý, provádím další kontrolu za 10 a více dnů. To už by matka měla klást. Při této prohlídce matku hned označím. Používají se různé barvy podle včelařského roku, ale pro svůj malý chov používám jen jednu barvu - modrou.
Na této fotografii je vidět rozmístění plemenáčů. Pro orientaci matek vracejících se ze snubního letu a zavětrování stříšek používám různé předměty v podobě cihel, střešních tašek, kamenů. Kromě toho mám barevně rozlišené česnové uzávěry.